Znajdź się na fali z blogiem centrolatino.pl

Skontaktuj się z nami!

Jak działa biegły sądowy?

Arkadiusz Tomaszewski 2019-12-31 0 komentarzy
Jak działa biegły sądowy?

Za biegłego sądowego uznaje się osobę fizyczną, która została wpisana na listę biegłych prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych. Specjalista ten składa wobec prezesa danego sądu przyrzeczenie, a następnie, przy konkretnych sprawach powołuje się na nie. Biegli sądowi są powoływani na okres pięciu lat, przy czym z określonych przyczyn mogą zaprzestać sprawowania tej funkcji.

Lista biegłych sądowych jest długa i obejmuje specjalistów reprezentujących różne dziedziny. Wśród nich znajdują się takie specjalności, jak:

 • kryminalistyka,
 • medycyna,
 • psychologia,
 • uzależnienie od alkoholu,
 • informatyka,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo podatkowe,
 • bankowość,
 • ubezpieczenia,
 • prawa autorskie,
 • wynalazczość.

Biegły sądowy jest powoływany do danej sprawy wówczas, gdy sąd nie posiada wystarczającej wiedzy specjalistycznej do oszacowania krzywdy lub szkody oraz wydania wyroku. Biegły najpierw dokładnie zapoznaje się z dowodami zgromadzonymi w sprawie, a następnie przeprowadza badania i eksperymenty, które pozwalają mu znaleźć odpowiedź na postawione przez sąd pytanie. Kolejnym etapem jego pracy jest sporządzenie, zwykle w formie pisemnej, potrzebnej opinii, która ma wartość dowodową.

W opinii biegłego znajdują się nie tylko opisy przebiegu przeprowadzonych badań, ale również napisane językiem zrozumiałym dla sądu i stron postępowania wnioski końcowe. Ekspertyzy biegłych mogą zawierać ponadto zdjęcia z kamery mikroskopu oraz tablice poglądowe.

Więcej informacji na temat działalności biegłych sądowych można znaleźć pod adresem internetowym analityks.com.pl.

Skomentuj wpis