Znajdź się na fali z blogiem centrolatino.pl

Skontaktuj się z nami!

Na czym polega likwidacja spółki komandytowej?

Arkadiusz Zieliński 2022-06-13 0 komentarzy
Na czym polega likwidacja spółki komandytowej?

Rozwiązanie oraz likwidacja spółek to działania wieloetapowe, które niekiedy sprawiają problemy mało doświadczonym osobom. W tym celu należy złożyć stosowne dokumenty oraz zająć się innymi kwestiami. Likwidacja spółki komandytowej następuje w kilku przypadkach, takich jak ogłoszenie upadłości wspólnika, wypowiedzenie umowy przez jednego z nich, śmierć, jak również wyrok sądu. Obecnie istnieją dwie metody rozwiązania takiej działalności. Jedna z nich jest przeprowadzana po zakończonym procesie likwidacyjnym, natomiast druga może mieć miejsce w dowolnym momencie. Likwidacja jest możliwa jedynie przy zgodzie wszystkich wspólników tworzących spółkę.

Uchwała o rozwiązaniu prowadzonej działalności może być podejmowana zarówno w przypadku zawiązania jej na czas określony, jak i nieokreślony. W niektórych przypadkach niezbędna okaże się wizyta u notariusza, który sporządzi stosowne dokumenty. Czasami powodem rozwiązania spółki jest ogłoszenie jej upadłości, które następuje po zakończonym postępowaniu upadłościowym, śmierć komplementariusza oraz wypowiedzenie umowy przez jedną z osób, które ją prowadzą. Prawo to przysługuje przedsiębiorcom zarządzającym spółką zawartą na czas nieoznaczony oraz wierzycielom wspólników.

Profesjonalne wsparcie w tym zakresie świadczą specjaliści z Ziobrowski Tax/law. Jest to kancelaria prawna współpracująca z przedsiębiorcami o różnych potrzebach, którzy potrzebują pomocy przy likwidacji spółki lub działalności innego typu. Prawnicy przeprowadzają konsultacje, podczas których można poznać uproszczone zasady likwidacji spółek komandytowych. Zaletą takiego rozwiązania jest oszczędność czasu oraz możliwość podziału majątku między wszystkimi właścicielami.

Skomentuj wpis