Znajdź się na fali z blogiem centrolatino.pl

Skontaktuj się z nami!

Odpady zwierzęce

Emil Makowski 2021-04-07 0 komentarzy
Odpady zwierzęce

Znalezienie realizatora, który może poszczycić się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi jego zdolność do usuwania odpadów pochodzenia zwierzęcego, jest szczególnie istotne dla właścicieli farm i gospodarstw rolnych. W sytuacji, gdy dochodzi do zakażenia bydła lub trzody za pośrednictwem wirusa czy bakterii, która zagraża także ludziom lub innym zwierzętom, niezbędne jest wybicie i utylizacja chorych sztuk z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, określonych w odpowiednich aktach prawnych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Kolejnym krokiem jest wywózka martwych zwierząt do miejsca, gdzie zostaną poddane kremacji lub zutylizowane w inny, bezpieczny dla otoczenia sposób.

Procedura, na podstawie której klasyfikuje się i niszczy odpady zwierzęce, została udostępniona na stronie internetowej Elbląskiego Parku Technologicznego. Z przedstawionymi tam informacjami powinni zapoznać się przede wszystkim rolnicy, przedsiębiorcy skupujący odpad ze zwierząt (w różnej formie), a także sami wykonawcy usług przewozowych, dostarczający przeznaczony do utylizacji surowiec do miejsca przeznaczenia. 

Właściwe gospodarowanie tego typu odpadami jest kluczowe, szczególnie w gestii zapobiegania powstaniu poważnego zagrożenia epidemiologicznego. Rozkładające się truchła zwierząt stanowią pożywkę dla wielu groźnych bakterii, dodatkowo podczas procesu gnilnego wytwarzają się szkodliwe dla zdrowia, a nawet życia człowieka gazy. Powodują one duszności, problemy w pracy serca, omdlenia, a nawet mogą prowadzić do uduszenia.

 

Skomentuj wpis